วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ   
 
 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
(Family  Relationships)

1.  brother                             (บรา-เธอร์)                              พี่ชาย,  น้องชาย
2.  daughter                  (ดอ-เทอร์)                                ลูกสาว
3.  daughter-in-law          (ดอ-เทอร์-อิน-ลอว์)                 ลูกสะใภ้
4.  father                                 (ฟา-เธอร์)                                พ่อ,  บิดา
5. father-in-law                     (ฟา-เธอร์-อิน-ลอว์)                  พ่อตา,  พ่อสามี
6.  granddaughter           (แกรนดฺ-ดอ-เทอร์)                  หลานสาวของปู่,ย่า,ตา,ยาย
7.  grandfather              (แกรนดฺ-ฟา-เธอร์)                   ปู่,ตา
8.  grandmother            (แกรนดฺ-มา-เธอร์)                   ย่า,ยาย
9.  grandson                 (แกรนดฺ-ซัน)                           หลานชายของปู่,ย่า,ตา,ยาย
10. great-granddaughter       (เกรท-แกรนดฺ-ดอ-เทอร์)         เหลนสาว
11. great-grandfather        (เกรท-แกรนดฺ-ฟา-เธอร์)          ปู่ทวด,ตาทวด
12. great-grandmother      (เกรท-แกรนดฺ-มา-เธอร์)          ย่าทวด,ยายทวด
13. great- grandson           (เกรท-แกรนดฺ-ซัน)                 เหลนชาย
14. husband                  (ฮัส-เบินดฺ)                               สามี
15. mother                           (มา-เธอร์)                                 แม่,มารดา
16. mother-in-law            (มา-เธอร์-อิน-ลอว์)                  แม่ยาย,แม่สามี
17. nephew                            (เน็พ-ฟิวพฺ)                              หลานชาย(ของลุง,ป้า,น้า,อา)
18. niece                      (นีซ)                                        หลานสาว(ของลุง,ป้า,น้า,อา)
19. parent                    (แพ-เร้นทฺ)                               พ่อแม่,บิดามารดา
20. sister                      (ซิส-เทอร์)                               พี่สาว,น้องสาว
21. son                        (ซัน)                                        ลูกชาย
22. son-in-law               (ซัน-อิน-ลอว์)                          ลูกเขย
23. stepdaughter             (สเต็พ-ดอ-เทอร์)                      ลูกเลี้ยงหญิง
24. stepfather                (สเต็พ-ฟา-เธอร์)                      พ่อเลี้ยง
25. stepmother               (สเต็พ-มา-เธอร์)                       แม่เลี้ยง
26. stepson                  (สเต็พ-ซัน)                              ลูกเลี้ยงชาย
27. wife                                  (ไว้ฟฺ)                                       ภรรยา
 

 
ในสวน
(In  the  Garden)

axe                         (แอ็คซฺ)                                   ขวาน
flower  bed             (ฟลาว-เวอร์-เบด)                   แปลงปลูกดอกไม้
flower  pot              (ฟลาว-เวอร์-พ๊อต)                 กระถางต้นไม้
fruit  picker             (ฟรุ๊ต-พิค-เคอร์)                      ตะกร้อสำหรับเก็บผลไม้
garden  fork            (การ์-เดิ่น-ฟร๊อค)                    สามง่าม
grass  shears           (กราส-เชียร์)                            กรรไกรตัดหญ้า
greenhouse             (กรีน-เฮ้าสฺ)                             โรงเรือนสำหรับปลูกพืช
hoe                        (โฮ)                                          จอบ
hosepipe                (โฮส-ไพ้พฺ)                               สายยาง
lawn                      (ลอน)                                        สนามหญ้า
lawn  mower          (ลอน-โม-เวอร์)                        เครื่องตัดหญ้า
patio  furniture        (พาท-ที่-โอ-เฟอร์-นิ-เชอร์)     ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม
pruning  shears       (พรุน-นิ่ง-เชียร์สฺ)                      กรรไกรตัดกิ่งไม้
rake                       (เรค)                                         คราด
spade                     (สะ-เพด)                                  เสียม,  พลั่ว
sprinkler                 (สพริง-เคลอะ)                         เครื่องฉีดพ่นน้ำ
tree                        (ทรี)                                          ต้นไม้
trowel                     (เทรา-เอิล)                              เสียมมือ,  พลั่วเล็กๆ
vegetable  plot        (เว็จ-ทะ-เบิล-พล็อต)               แปลงปลูกผัก
watering  can          (วอ-เทอ-ริ่ง-แคน)                   ฝักบัวรดน้ำ
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น