วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ : นายชัยพร  สำเร็จกิจ

อาชีพ :  นักเรียน/นักศึกษา

วัน/เดือน/ปี/เกิด : 04 /05/2538


สีที่ชอบ


อาหารที่ชอบ


เพลงที่ชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น